ศรีสุวรรณ โดนต่อย ขณะให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่องแจ้งความ โน้ส อุดม ที่ ปอท. กรณี เดี่ยว13

ศรีสุุวรรณ โดนต่อย ที่ บก.ปอท

พี่ศรี ศรีสุวรรณ โดนต่อย ขณะให้สัมภาษณ์สื่อ ตอนเข้าแจ้ง … Read more