ยืนยันตัวตน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ยืนยันตัวตน บัตรคนจน 2566

ประชาชนคนไทย ยืนยันตัวตน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้แล้ววันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่ผู้ได้รับสิทธิต้องมายืนยันตัวตน ปรากฏว่าได้มีผู้เดินทางมายืนยันตัวตนที่ 3 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 484,241 คน ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ได้รับสิทธิมายื่นอุทธรณ์ 158,754 คน โดยได้แจ้งยื่นอุทธรณ์ที่พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่าข้อมูลที่ถูกตัดสิทธิ เช่น มีรายได้ครัวเรือนเกิน 100,000 บาทต่อปี มีบัตรเครดิต หรือมีวงเงินกู้บ้าน กู้รถ ไม่ตรงกับข้อมูลจริงที่มีอยู่ เช่น บางคนเคยมีบัตรเครดิตแต่ถูกยกเลิกไปแล้ว และไม่ได้กู้เงิน จึงจะเร่งตรวจสอบข้อมูลของผู้อุทธรณ์อีกครั้ง

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์รับสิทธิ สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ ธ.ก.ส. ไปจนถึงวันที่ 27 ส.ค. โดยผู้ลงทะเบียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) มาใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC และต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ

“ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ผ่านเครื่อง EDC อาทิ บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล โดยเมื่อยืนยันตัวตนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ระยะเวลาโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
ระยะเวลาโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ขอบคุณข้อมมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์