อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง 2566  แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

ผลการเลือกตั้ง66 อัพเดต 12.37 (อย่างไม่เป็นทางการ) 15 พ.ค. 66

อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ คะแนนจากกการเลือกตั้ล่วงหน้า เมื่อวัน  อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา การเลืกตั้งครั้งนี้ ประชาคนให้ความสนใจลงทะเบียยมากกว่าปกติ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อจาก กกต. ซึ่งนับไปแล้ว 99% อัพเดต 12.27 น. 15/5/66

อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง 2566  แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ นับไปแล้ว แบบแบ่งเขต 36,508,889 ใบ และ แบบบัญชีรายชื่อ 36,832,305 ใบ เวลา 12.37 น.

อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 12.37 น.

อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 12.37 น.

อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง 2566 แบบไม่เป็นทางการ

ที่นั่ง สส. ทั้ง 500 ที่นั่งในสภา แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ

 • ก้าวไกล = 152
 • เพื่อไทย = 141
 •  ภูมิใจไทย = 70
 • พลังประชารัฐ = 40
 •  รวมไทยสร้างชาติ = 36
 • ประชาธิปัตย์ = 25
 • ชาติไทยพัฒนา = 10
 • ประชาชาติ = 9
 • ไทยสร้างไทย = 6
 • ชาติพัฒนากล้า = 2
 • เพื่อไทรวมพลัง = 2
 • เสรีรวมไทย = 1
 • ประชาธิปไตยใหม่ = 1
 • ใหม่ = 1
 • ท้องที่ไทย = 1
 • เป็นธรรม = 1
 • พลังสังคมใหม่ = 1
 • ครูไทยเพื่อประชาชน = 1

คะแนนและที่นั่ง แบบบัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง

1.  ก้าวไกล 39 ที่นั่ง  14,172,211 คะแนน

2.  เพื่อไทย 29 ที่นั่ง  10,801,620 คะแนน

3.  รวมไทยสร้างชาติ 13 ที่นั่ง  4,667,913 คะแนน

4.  ภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง  1,118,870 คะแนน

5. ประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง  897,689 คะแนน

6.  ประชาชาติ 2 ที่นั่ง  570,090 คะแนน

7.  พลังประชารัฐ 1 ที่นั่ง  528,610 คะแนน

8.  เสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง  346,025 คะแนน

9.  ไทยสร้างไทย 1 ที่นั่ง  337,411 คะแนน

10. ประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง  267,255 คะแนน

11. ใหม่ 1 ที่นั่ง  245,610 คะแนน

12. ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง  207,591 คะแนน

13. ท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง 196,432 คะแนน

14. ชาติไทยพัฒนา 1 ที่นั่ง 184,541 คะแนน

15. เป็นธรรม 1 ที่นั่ง 181,226 คะแนน

16. พลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง 175,764 คะแนน

17. ครูไทยเพื่อประชาชน 1 ที่นั่ง 172,022 คะแนน

แบบแบ่งเขต 400 ที่นั่ง

ก้าวไกล 113 ที่นั่ง

เพื่อไทย 112 ที่นั่ง

ภูมิใจไทย 67 ที่นั่ง

พลังประชารัฐ 39 ที่นั่ง

รวมไทยสร้างชาติ 23 ที่นั่ง

ประชาธิปัตย์ 22 ที่นั่ง

ชาติไทยพัฒนา 9 ที่นั่ง

ประชาชาติ 7 ที่นั่ง

ไทยสร้างไทย 5 ที่นั่ง

เพื่อไทรวมพลัง 2 ที่นั่ง

ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง

ขอบคุณข้อมมูลจาก vote66.workpointtoday.com