สั่ง ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่ามีคำวินิจฉัยปม 8 ปี

คำสั่ง ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่

มติศาลรัฐธรรมนูญมี มติ 5 ต่อ 4 สั่ง ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ปม 8 ปี ตั้งแต่วันนี้

ข่าวด่วน !! คำสั่งด่วนของ ศาลรัฐธรรมนูญมี มติ 5 ต่อ 4 ให้ ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรี จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ปม 8 ปี

วันนี้ ( 24 ส.ค. 65 )เมื่อเวลา 10.00 น. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่ง เนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน และยังมีรายงานอีกว่า

งานการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 รับคำร้องไว้วินิจฉัย ขณะเดียวกัน ตุลาการมีเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 เสียง ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัย โดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในเดือน 1 เดือน แต่ยังคง ดำรงตำแหน่ง รมว.กลาโหม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

โดยมี บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มาปฏบัติหน้าที่รักษาการแทน และยังมี รองนายกอีก 4 ท่าน ที่สามารถขึ้นแทนได้อีก นั่นก็คือ นายวิษณุ เครืองาม, นายอนุทิน ชาญวีรกูล, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, นายดอน ปรมัตถ์วินัย และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์