ปิดจำหน่ายสลากดิจิทัล ชั่วคราว งวดวันที่ 1 เมษายน 2566

ปิดขายสลากดิจิทัลชั่วคราว งวด 1-4-66

กองสลาก หรือ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ ปิดจำหน่ายสลากดิจิทัล ชั่วคราว งวดวันที่ 1 เมษายน 2566

วันที่ 17 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. มีรายงานว่า ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า ในวันนี้ สำนักงานสลากฯ และธนาคารกรุงไทย จะดำเนินการปรับปรุงระบบการจำหน่ายสลากดิจิทัล งวดวันที่ 1 เม.ย. 2566 ที่จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะปิดระบบการซื้อขายสลากเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 17 มี.ค. 2566 และจะเปิดจำหน่ายตามปกติในวันที่ 18 มี.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามกำหนดการเดิม จนกว่าสลากจะจำหน่ายหมด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปิดจำหน่ายสลากดิจิทัล ชั่วคราว งวดวันที่ 1 เมษายน 2566 เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ พร้อมเปิดจำหน่ายตามปกติในวันที่ 18 มี.ค. 2566

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ทำรายการสั่งจองสลากงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2566 ในรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. โดยนำสลากที่เหลือจากการสั่งจองในรอบเช้า จำนวน 97,374 เล่ม มาเปิดให้ทำรายการสั่งจองสลากอีกครั้ง

โดยเปิดให้ทำรายการได้รายละ 3 เล่ม ชำระค่าสลาก 21,130 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพียงช่องทางเดียว

  • ผู้ที่ทำรายการจองในรอบบ่าย จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ
  • ผู้ที่ทำรายการจองสำเร็จในรอบเช้า สามารถทำรายการจองได้อีกครั้ง แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ทำรายการสั่งจองสลากงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2566 ในรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ทำรายการสั่งจองสลากงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2566 ในรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น