ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 65

ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2565

ตรวจหวย ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 10 ฬ  8623971

รางวัลที่ 2  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

งวดที่ 11 E 6208088

รางวัลที่ 3 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

2926378    4765325    5427260    7029463    8064651

ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ งวด 16 ก.ย.65
ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ งวด 16 ก.ย.65

รางวัลที่ 4 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 800 บาท

0321285    0985760    1364473    1619375    6518221

7472800    7493436    8219505    8231388    8887554

รางวัลที่ 5 : จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 200 บาท

1862073    1923213     2217830    2287054   2887976

3240459    3545525     3986433    4051055    4640024

4787083    6036022     6534208    8201070    8622074

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 20 บาท

2114   4570

เงื่อนไขการรับเงินรางวัล : โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

สำหรับการออกรางวัล จะออกทุกวันที่ 16 ของเดือน ทั้งนี้จะหยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 เดือน