ดีเจแมน ใบเตย เข้าพบ DSI รับทราบข้อกล่าวหาก่อนกำหนด ปฏิเสธทุกข้อหา คดี Forex3D

ดีเจแมน-ใบเตย รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

14 ก.ย. 65 ดีเจแมน ใบเตย เข้าพบ DSI ก่อนกำหนด ปฏิเสธทุกข้อหา คดี Forex3D เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา และหลังจากสอบปากคำเสร็จ ได้ถูกปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีการติดตามใดๆ

                วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ดีเจแมน นายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา และ ใบเตย นางสาวสุธีวัน กุญชร ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ก่อนถึงกำหนดนัด เป็นกรณีที่ผู้ต้องหามาปรากฎตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134

ดีเจแมน-ใบเตย เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ดีเจแมน-ใบเตย เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลทั้งสองใน 3 ฐานความผิด คือ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ดีเจแมนและใบเตย เข้าพบ DSI
ดีเจแมนและใบเตย เข้าพบ DSI

ทั้งดีเจแมนและใบเตย ได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และประสงค์ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคำให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายหลังการสอบสวน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ได้ปล่อยตัวบุคคลทั้ง 2 ไปโดยไม่มีการควบคุมทั้งนี้ ในส่วนของ ส่วนแม่ทีมอีก 2 คน คือนางพรมพร กลปราณีต และนายปภพ กล ปราณีต เป็น 2 แม่ลูกกัน ปรากฏว่าบุคคลทั้ง 2 ได้มีหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดนัดในวันนี้ได้ และขออนุญาตเลื่อนการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาไปเป็นวันที่ 16 กันยายน 2565 แทน