ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน ฤกษ์ดี 15 สิงหาคม 65

ขอขมากรรม

15 สิงหาคม 65 วันฤกษ์ยามดี ขอขมากรรม ถอนคำสาบาน โดย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร โหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว

ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ได้คำนวณมงคลฤกษ์ ที่เป็นราชาฤกษ์ เป็นประธานแห่งฤกษ์ทั้งหลายทั้งปวง โดยการจุดธูป 14 ดอกเพื่อทำพิธี

ฤกษ์ดี จุดธูป 14 ดอก วันที่ 15 สิงหาคม 2565

วิธีการทำพิธี

  • ทำพิธี ขอขมากรรม หรือถอดถอนคำบนบานฯ นี้จะต้องทำต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือพระพุทธรูป หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ
  • เตรียมขันธ์ 8 ซึ่งประกอบด้วย
  • เทียน 8 คู่
  • เหรียญบาท 8 เหรียญ
  • ดอกไม้ 8 คู่ จัดใส่จานหรือพาน เป็นดอกอะไรก็ได้หรือคละกันก็ได้ ดอกไม้ใช้ควรเป็นดอกไม้ที่มีชื่อมงคล เช่น ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกดาวเรือง
  • รูป 14 ดอก
ขันธ์8
ขันธ์8

สถานที่ทำพิธี

  • หน้าโบสถ์ , เพระองค์ใหญ่ ,  หน้าองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ , ศาลหลักเมือง ศาลหลักบ้าน ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆ หรือ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์

วิธีขอขมากรรม ถอนคำบนบาน คำสาปแช่ง

  • เมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้จุดธูป 14 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ
  • ยกพานขันธ์ 8 ขึ้น สวดขอขมา

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุล) ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาป คำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัย และเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยานในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาล บัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง