3 สิ่งที่ไม่ควรมีไว้ในบ้าน เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ขวางทรัพย์

3สิ่งที่ไม่ควรมีในบ้าน

เผยหลักฮวงจุ้ย จากซินแสเป็นหนึ่ง แนะ 3 สิ่งที่ไม่ควรมีไว้ในบ้าน ถ้าสิ่งเหล่านี้ชำรุดเสียหาย จะส่งผลในทางลบ จึงต้องทำให้อยู่ในสถาพดีอยู่เสมอ

ห้ามมีหลอดไฟที่ขาด หรือไม่ติด
ห้ามมีหลอดไฟที่ขาด หรือไม่ติด
  1. ไฟทุกดวงในบ้านต้องอยู่ในสภาพที่ดี สว่าง เพราะเชื่อว่า ไฟเปรียบเสมือนดวงตามังกร เมื่อหลอดขาด เสียหายหรือ เปิดไม่ติด ก็จะเปรียบเสมือนมังกรหลับตา การเงินก็จะไม่เข้า ต้องคอยหมั่นเช็คให้พร้อมใช้งานเสมอ
  2. ห้ามมีต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่ในบริเวณบ้าน บ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ที่ตายแล้ว หรือดูรกรุงรังไม่สวยงาม ต้องตัดแต่งเปลี่ยนแปลงทันที เพราะปีขาลจะต้องเป็นปีที่ต้นไม้อุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดตายคาต้นไม่ดีอย่างแน่นอน
  3. ประตูด้านหน้าบ้าน ห้ามชำรุดโดยเด็ดขาด บ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่ มีต้นไม้ที่ตายแล้ว หรือดูรกรุงรังไม่สวยงาม ต้องตัดแต่งเปลี่ยนแปลงทันที เพราะปีขาลจะต้องเป็นปีที่ต้นไม้อุดมสมบูรณ์รุ่งเรือง โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดตายคาต้นไม่ดีอย่างแน่นอน
ต้นไม้ในบ้าน
ห้ามมีต้นไม้ที่ตายแล้วอยู่ในบริเวณบ้าน
ประตูหน้าบ้าน
ประตูด้านหน้าบ้าน ห้ามชำรุดโดยเด็ดขาด