ตรวจหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 65

ตรวจหวย 1 ต.ค. 65

ตรวจหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 65 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และตรวจรางวัลอื่นๆ

ตรวจหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้  งวดวันที่ 1/10/65 ตรวจหวยงวดนี้ รางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นๆ

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

484669

เลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

50

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

484668  484670

เลขหน้า 3 ตัว มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

206 996

เลขท้าย 3 ตัว มี 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

278 194

ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 65
ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 65

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

887120  368765  954205  086250  514029

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

548651  559043  054843  230257  710308  222817  758205  693280  719678  046664

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

520723  794872  629353  835373  330123 039088  520325  501973  396894  547201  422145  095583  690339  444448  259216  702673  912266  357464  095055  415544  101824  421805  561919  850767  245423  140715  006636  070342  576773  377133  666127  431175  979450  614292  458811  401131  861215  471562  556952  609268  068219  884296  762625  415143  299368  726067  067206  736202  588651  049945

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

388236  857020  505493  153664  433205  361739  768430  898887  465042  871422  321527  874763  863617  733902  704280  124505  283304  683420  881338  608134  315272  304219  411604  829741  375851  807466  705022  673045  239502  510920  601600  433720  625486  628336  046365  299066  284966  492482  377646  432141  536435  582013  655085  290988  490770  133877  732091  491638  083500  445334  822536  784182  784650  846431  811025  001112  744080  403991  086433  020911  932469  073396  709718  862273  972900  770883  396028  414989  659029  568587  141072  473253  692336  080695  127906  882588  552043  498161  989306  541791  769993  523153  999717  766536  924165  821250   701685   768114   452740   012413  245206   105991   802433   730560   577121   200150  097665  236756  990387 877258